Környezetirányítási erőforrások

 

A szervezetnek meg kell határoznia és biztosítania kell a környezetközpontú irányítási rendszer kialakításához, bevezetéséhez, fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat. Erre mondunk most pár példát a szabvány pontjainak mentén.
7.2. Felkészültség (Kompetencia)

A cég környezetirányítás eredményességéhez szükség van arra, hogy a szervezet
meghatározza a környezetre ható munkatársakkal szembeni elvárásait, a szakképzett
dolgozótól elvárt ismereteket, a személyiségjegyeket (mint például: készségek, jártasságok, képességek) és a magatartásformákat (attitűdöket).

Ezek birtokában képes a dolgozó a szakmai feladatok eredményes elvégzésére. A kompetencia szoros kapcsolatban áll a hatékony és kiváló teljesítménnyel.

A szervezetnek a felkészültség bizonyítékaként megfelelő dokumentált információt kell megőriznie.

7.3. Tudatosság

Minden érintett munkavállalónak képzésben kell részesülnie.

A szervezetnek biztosítania kell, hogy a szervezet felügyelete alatt munkát végző személyek tudatában legyenek a következőkkel:

a) a környezeti politika

b) a munkájukhoz kapcsolódó jelentős környezeti tényezők és az ezekkel összefüggő tényleges vagy lehetséges környezeti hatások

c) hozzájárulásuk a környezetközpontú irányítási rendszer eredményességéhez, beleértve a környezeti teljesítmény növekedésének előnyeit

d) a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeinek való meg nem felelés következményei beleértve a szervezet megfelelési kötelezettségeinek nem teljesítését

7.4. Kommunikáció

A szervezetnek folyamatokat kell kialakítania bevezetni és fenntartani a környezetközpontú irányítási rendszer szempontjából lényeges belső és külső kommunikációra beleértve hogy:
• miről kommunikáljanak
• mikor kommunikáljanak
• mivel kommunikáljanak
• hogyan kommunikáljanak

Kommunikációs folyamatának kialakításakor a szervezetnek:
• figyelembe kell vennie megfelelési kötelezettségeit
• biztosítania kell a közzétett környezeti információk összhangját a környezetközpontú irányítási rendszerben keletkezett információkkal és azt, hogy megbízhatóak legyenek

A szervezetnek kommunikációjának bizonyítékaként dokumentált információt kell megőriznie, ahogy megfelelő.

7.5. Dokumentált információ

A szervezet környezetirányítási rendszerének tartalmaznia kell:
• az ezen nemzetközi szabvány által megkövetelt dokumentált információkat
• a szervezet által a KIR eredményességéhez szükségesként dokumentált információka


FrameWork Hungary Kft.