A „Minőség- és folyamatmenedzser” jövőképe


A minőségbiztosítás (MB) és minőségirányítás (MI) növekvő jelentősége és komplexitása eredményeképpen a minőségmenedzserrel (minőségügyi vezetővel) szemben állított követelmények folyamatosan növekednek. 


A jó működésre törekvő vállalatoknak egyre nehezebb a multitalentum minőségmenedzsert megtalálni, aki a minőségbiztosítással és minőségirányítással kapcsolatos feladatokat egyaránt magas szinten el tudja látni. 
Ugyanakkor – részben ezzel összefüggésben – a vállalatok egyre nagyobb számban szétválasztják a kombinált MB/MI részleget 2 önálló részlegre, melyek alapvető feladataikat az eddigieknél jobban el tudják látni.
A tapasztalatok szerint ugyanis a sürgető minőségbiztosítási feladatok teljesítése elvonja az időt és a kapacitást az ugyancsak fontos minőségirányítási feladatok elől.
Az optimális vállalatirányításon belül a legnagyobb a javítási potenciál elsősorban már nem a gyártásban rejlik, hanem azt sokkal inkább a fejlesztés, a beszerzés, a logisztika, az anyaggazdálkodás, a forgalmazás, az IT, az adminisztráció és a humán erőforrás adja.
A mai minőségügyi szervezetek tevékenysége azonban nem eléggé irányul vállalkozásokban előforduló üzleti folyamatok optimalizálására. 
A klasszikus minőségügyi vezető, aki valójában a minőségirányításért felelős, jelenleg gyakran csak a szabványoknak való megfelelést és a meglevő minőségirányítási rendszer működését biztosítja.
A vállalaton belüli szervezet, illetve folyamatok szempontjából ez azt jelenti, hogy a teljes minőségközpontúság, ami valóban hasznos lenne, nem igazán valósul meg.
Néhány vállalat – felismerve ennek jelentőségét – hozzá- fogott a vállalati minőségügy újjászervezéséhez.
Ennek sikeres végrehajtásához szükséges a minőség- és folyamatmenedzser.


A minőség- és folyamatmenedzser központi feladata: a minőségügyi, a környezeti, az energia stb. irányítási rendszerek működtetése és továbbfejlesztése, az auditok koordinálása és végrehajtása, a vállalat üzleti folyamatainak elemzése és optimalizálása, valamint azok gyakorlatorientált dokumentálása. Ide tartozik még a munkatársak rendszeres oktatása és segítése, továbbá az előzőek fenntartható beintegrálása a vállalat működésébe.
Ezeken túlmenően a minőség- és folyamatmenedzser figyelemmel kíséri valamennyi követelmény érvényességét, amelyeket a vevők és beszállítók összeállítanak, valamin az érvényes jogszabályok előírnak.
Feladatköre kiterjed a kockázatmenedzsment, a reklamációkezelés, valamint a vállalat társadalmi felelősségvállalásának projektjeire is.
A minőség- és folyamatmenedzser pozíciója nagymértékben hasonlítható egy vállalati belső tanácsadóéhoz.
A minőség- és folyamatmenedzsereknek a szakmai ismeretek mellett olyan képességre van szüksége, hogy felismerje a gyenge pontokat, és képes legyen azok megszüntetésére együttműködve az érintett részlegekkel, személyekkel.
Ez egy olyan jövőorientált szakképesítés, amelyre minden ágazat nagy gyártó vállalatainak, szolgáltatóinak, beleértve az egészségügyi intézményeket is nagy szükségük lesz.
Erre a feladatváltásra a jelenlegi minőségügyi vezetők jelentős része alkalmas, amihez elsősorban erősségeik alapos elemzésére és a szükséges kiegészítő ismeretek elsajátítására kell felkészülniük.

cikk forrása: „Qualitat und Zuverlassigkeit” 58(2013)7, 72-73