A vezetőkön a világ, pontosabban a szabvány szeme!


Az átdolgozott ISO 9001:2015 szabvány számos fontos újdonságot tartalmaz a legfelső vezetéssel kapcsolatban: nevezetesen, a vezetésről és a minőségmenedzsment rendszer (QMS) iránti elkötelezettségről szól.


11 olyan követelményt foglal magában, ami a legfelső vezetés minden eddiginél mélyebb elköteleződését írja elő a QMS irányában.
Maga a QMS szűkebb értelemben természetesen a termelés kérdéseivel foglalkozik, de rendszeres vezetőségi felülvizsgálatok előírása hivatott biztosítani a szüntelen interakciót a felső vezetéssel, amely – az 5.1.1 alfejezet értelmében -a következők szerint demonstrálhatja az irányító szerepet és a saját elkötelezettségét a QMS iránt:

1. A QMS hatékonyságának figyelemmel kísérése.
2. Megfelelő minőségpolitika és minőségcélok kialakítása a QMS megalapozásához, amely összhangban állnak szervezet stratégiai irányvonalával és külső-belső környezetével.
3. A minőségpolitika kommunikálása, megértetése és alkalmazása az egész szervezetben.
4. A QMS követelmények integrálása a szervezet üzleti folyamataiba.
5. A folyamat alapú megközelítéssel kapcsolatos tudatosság terjesztése.
6. A szükséges erőforrások rendelkezésére állásának biztosítása a QMS működtetéséhez.
7. A hatékony minőségmenedzsment és a QMS követelményeknek való megfelelőség fontosságának kommunikálás.
8. A QMS célja valódi teljesülésének biztosítása.
9. Azon munkatársak ösztönzése, irányítása és támogatása, akinek közvetlen ráhatásuk van QMS hatékonyságának alakulására.
10. A folyamatos javítás és fejlesztés feltételeinek biztosítása.
11. Olyan menedzsment szerepek támogatása és előmozdítása, amelyek jól demonstrálják az egyes vezetők elkötelezettségét a saját munkaterületükön.


Összefoglalva: a legfontosabb cél a minőség és a szervezeti célok közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése. A fenti, többnyire új követelmények igazi szemléletváltozást tükröznek, miszerint nem elég többé a legfelső vezetés részéről, ha „csak” irányt mutat és támogatja a kitűzött célok elérését, hanem a szervezeti élet kulcsfontosságú részévé kell válnia a korábbi, inkább „megfigyelő” szerep helyett. Minden munkatárs számára világossá kell válnia, hogy a legfelső vezetés nem csupán szavakban nyújt támogatást, hanem tevőlegesen is: a minőségügyi rendszert a vezetői döntések irányításához és validálásához használja, amellett új meg új fejlesztési területeket keres a szervezet minden részében. A dolgozókkal való kapcsolattartás legjobb formáját a személyes találkozások és az értekezletek képzik, lehetővé téve a 4. pontban megkövetelt integrációhoz szükséges elemzések és kooperáció biztosítását.