Az emberi tényező-innovatív kultúra kiépítése az ISO 10018 segítségével


Mivel az innováció a korai kreatív fázisban meglehetős lazaságot és szabadságot igényel, sokan bizonyos ellentétet vélnek felfedezni a szabványosítás és az innováció között mondván, hogy a szabvány túlságosan is merev és korlátozó jellegű. 

A kettő azonban nem zárja ki egymást, mivel az innováció egy olyan menedzsment keretben képes igazán kibontakozni, ahol többre értékelik a fejlesztést a megfelelőségnél, a tanulást a megszokásnál és az önálló gondolkodást a parancsuralmi rendszernél.
A sikeres innováció azonban végső soron magukon az embereken múlik- és nem csak azokon, akik kimondottan kutatás-fejlesztéssel foglalkoznak. Ha azt akarjuk, hogy az innováció valóban sikeres legyen, kivétel nélkül mindenkit be kell vonnunk.
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 201-ben kiadta az ISO 10018:2012 szabványt a következő címmel:

„Minőségmenedzsment – Irányelvek az emberek bevonásához és kompetenciájukhoz”. Az alapelv ugyanaz, amit már az ISO 9000:005 szabvány 0.2 pontjában is megfogalmaztak:
„A szervezet lelkét minden szinten az emberek képzik; az ő bevonásuk megerősíti azt a képességüket, amely felhasználható a szervezet javára.”

Az ehhez szükséges belső környezet létrehozása a vezetők feladata. Az ISO 10018 útmutatást tartalmaz az emberek bevonásának gyakorlati megvalósításához. A szabvány tartalma követi az ISO 9001:2008 szerkezetét, elősegítve a minőségirányítási rendszer meghatározott követelményeinek teljesülését. Az emberek bevonása képezi a sikeres innováció alapját, feltételezve mindenekelőtt a megfelelő kommunikációt, amely képes integrálni a többi humán tényezőt is, biztosítva a dolgozók bevonását a döntéshozatali folyamatba és saját munkájuk jobbá tételébe. 
Minden munkavállaló egy bizonyos „életciklust” követ a szervezetnél: a munkaerő toborzás a szükséges humán erőforrás biztosítására irányul. Ezt követi a jelentkezők átvilágítása, majd a legalkalmasabb emberek kiválogatása (szelekció) az adott pozícióra.
Az új munkavállalóval ezután megismerhetik a szervezetnél alkalmazott minőségirányítási rendszert (QMS), ami iránt nekik is el kell köteleznie magát.
A közös cél feltételezi a teammunkát, a jó partnerkapcsolatok kialakulását és az együttműködést. Ezen túlmenően a vezetőknek még azt is biztosítaniuk kell, hogy minden dolgozó felelősséget vállalhasson saját munkájának optimális elvégzését illetően. A kreativitás és az innováció legmagasabb fokán elérése lehet a siker záloga, ami másfelől biztosítja a személyes megelégedettséget és tovább erősíti a munkakedvet.
A szervezeteknek folyamatosan erősítenie kell az emberek elkötelezettségét, többek között elismerések és jutalmak odaítélésével.
A kreativitásban gyökerező innováció azután biztosítja, hogy az adott szervezet a piacon jól megkülönböztethesse magát a versenytársaktól.

Az ISO 10018 szabvány részletesen és az innováció szemszögéből írja le azokat a tényezőket, amelyek elősegítik az emberek bevonását a minőségirányítási rendszerbe.