Mit kér az ISO 14001:2014 szabvány a környezetközpontú irányítási rendszer tervezése kapcsán?
A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
A szervezet kialakította, bevezette és fenntartja a 6.1.1-6.1.4. szakaszok követelményeinek teljesítéséhez szükséges folyamato(ka)t?
 


6.A szervezet a környezetközpontú irányítási rendszer tervezése során átgondolta a:
a) a 4.1. szakaszban hivatkozott tényezőket?
b) a 4.2. szakaszban hivatkozott követelményeket?
c) környezetközpontú irányítási rendszere alkalmazási területét?

6.1. A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
A szervezet kialakította, bevezette és fenntartja a 6.1.1-6.1.4. szakaszok követelményeinek teljesítéséhez szükséges folyamato(ka)t?
A szervezet a környezetközpontú irányítási rendszer tervezése során átgondolta a:
a) a 4.1. szakaszban hivatkozott tényezőket?
b) a 4.2. szakaszban hivatkozott követelményeket?
c) környezetközpontú irányítási rendszere alkalmazási területét?
Meghatározta a kockázatokat és a lehetőségeket a környezeti tényezőkkel (lásd a 6.1.2. szakaszt), a megfelelési kötelezettségekkel (lásd a
6.1.3. szakaszt) és a 4.1. és a 4.2. szakaszban meghatározott egyéb tényezőkkel és követelményekkel kapcsolatban, amelyekkel foglalkozni kell ahhoz, hogy:
- biztosítsák, hogy a környezetközpontú irányítási rendszer el tudja érni az elvárt eredményeit?
- megelőzzék vagy csökkentsék a nem kívánt hatásokat, beleértve azt a lehetőséget, hogy a külső környezeti körülmények hatással vannak a szervezetre?
- folyamatos fejlesztést érjenek el?A szervezet a környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazási területén belül meghatározta a lehetséges vészhelyzeteket, beleértve azokat, amelyeknek környezeti hatásuk lehet?
A szervezet a dokumentált információt fenntartja:
a) azokról a kockázatokról és lehetőségekről, amelyekkel foglalkozni kell?
b) a 6.1.1-6.1.4. szakaszokban megkövetelt folyamatokról a szükséges mértékig, hogy meglegyen a bizalom a folyamatok tervezett végrehajtása iránt?
A szervezet a környezetközpontú irányítási rendszer meghatározott alkalmazási területén belül meghatározta tevékenységeinek, termékeinek és szolgáltatásainak azon környezeti tényezőit, amelyeket felügyelete alatt tud tartani és amelyeket befolyásolni tud, valamint a hozzájuk kapcsolódó környezeti hatásokat az életciklus-szemlélet átgondolásával?
A szervezet a környezeti tényezők meghatározásakor figyelembe veszi:
a) a változtatást, beleértve a tervezett vagy az új tevékenységeket, termékeket és szolgáltatásokat?
b) a rendkívüli körülményeket és az ésszerűen előre látható vészhelyzeteket?
A szervezet meghatározta megalapozott kritériumok alkalmazásával azokat a tényezőket, amelyeknek jelentős hatásuk van vagy lehet a környezetre, azaz a jelentős környezeti tényezőket?
A szervezet megfelelő módon tájékoztatja jelentős környezeti tényezőiről a szervezet különféle szintjeit és funkcióit?
A szervezet tart fenn dokumentált információkat a:
- környezeti tényezőkről és a kapcsolódó környezeti hatásokról?
- a jelentős környezeti tényezői meghatározására alkalmazott kritériumokról?
- a jelentős környezeti tényezőkről?

A szervezet:
a) meghatározza és hozzáférhetővé teszi a környezeti tényezőivel kapcsolatos megfelelési kötelezettségeket?
b) meghatározza mennyiben vonatkoznak ezek a megfelelési kötelezettségek a szervezetre?
c) figyelembe veszi ezeket a megfelelési kötelezettségeket, amikor kialakítja, bevezeti, fenntartja és folyamatosan fejleszti környezetközpontú irányítási rendszerét?
A szervezet dokumentált információkat fenntartja megfelelési kötelezettségeiről?
A szervezet megtervezte:
a) azokat a tevékenységeket, amelyekkel kezeli:
1) jelentős környezeti tényezőit?
2) megfelelési kötelezettségeit?
3) a 6.1.1. szakaszban azonosított kockázatait és lehetőségeit?
b) hogyan:
1) integrálja és vezeti be ezeket a tevékenységeket a környezetközpontú irányítási rendszerének folyamataiba (lásd a 6.2. szakaszt, a 7. és 8. fejezetet, valamint a 9.1. szakaszt), vagy más üzleti folyamatokba?
2) értékeli ezen tevékenységek eredményességét? (lásd a 9.1. szakaszt)
Ezeknek a tevékenységeknek a megtervezésekor a szervezet átgondolja technológiai lehetőségeit és pénzügyi, működési, valamint üzleti követelményeit?


6.2. Környezeti célok és az elérésük megtervezése
A szervezet a lényeges funkciókhoz és szintekhez kitűzte a környezeti célokat és figyelembe veszi a szervezet jelentős környezeti tényezőit és kapcsolódó megfelelési kötelezettségeit, megfontolva a szervezet kockázatait és lehetőségeit?
A környezeti célok: (követelmény)
a) összhangban vannak a környezeti politikával?
b) mérhetőek? (ha megvalósítható)
c) figyelemmel vannak kísérve?
d) kommunikálva vannak?
e) megfelelően frissítve vannak?

A szervezet a dokumentált információt fenntartja a környezeti célokról?

Környezeti céljai elérésnek tervezésekor a szervezet meghatározta, hogy:
a) mit fognak tenni?
b) milyen erőforrásokra lesz szükség?
c) ki lesz a felelős?
d) mikorra teljesülnek?
e) hogyan értékelik majd az eredményeket beleértve azokat a mutatókat, amelyekkel a mérhető környezeti céljai teljesülésének előrehaladását kísérik figyelemmel (lásd a 9.1.1. szakaszt)
A szervezet átgondolta, hogy a környezeti céljai elérésére irányuló tevékenységeket hogyan lehet beépíteni a szervezet üzleti folyamatiba?