ISO 50001 Általános követelményei


Az ISO 50001 szabvány szerint: A szervezet működésében köteles kialakítani, dokumentálni, bevezetni és fejleszteni az ISO 50001 szabványnak megfelelő energiairányítási rendszert. A szervezetnek meg kell határoznia és dokumentálnia az energiairányítási rendszer hatáskörét, hogy mely alkalmazási területekre terjed ki és azt is, hogy milyen módon fejleszthető folyamatosan az EIR illetve a szervezet energiateljesítménye (4.1 pont). 
Az ISO 50001 szabvány célja, hogy a szervezet olyan rendszereket, folyamatokat építsen ki, amelyek az energiateljesítmény javítását szolgálják. A szabvány kiterjed minden egyes energia-felhasználást befolyásoló tényezőre, amely nyomon követhető és a szervezet által irányítható. Az ISO 50001 nem ír elő kritériumokat az energiateljesítményre vonatkozóan. Általános irányelveket fogalmaz meg, amelyek által a szervezet kiválaszthatja az általa leginkább követendőnek tekintett teljesítmény-követelményeket. Az EIR bevezetését megelőzően a szervezetnek meg kell határoznia irányítási rendszerének hatókörét. Ezen hatókör a szervezet tevékenységeire, lehetőségeire és döntéseire vonatkozik, amelyeket a szervezet az EIR-en keresztül kezel; ez több területet is magában foglalhat. A szervezet által meghatározott fizikai vagy helyszíni korlát és/vagy szervezeti korlát lehet például egy folyamat vagy folyamatcsoport, egy telephely, egy egész szervezet vagy a szervezet irányítása alá eső telephelyek. Az ISO 50001 energiairányítási rendszer elsődleges célja, hogy javítsa a szervezet működését, folyamatait és tevékenységeit, amelyek a jelentős energiafelhasználású szervezeti funkciókat vezérlik. Az irányítási rendszer átfogó célja, hogy annak bevezetésével és folyamatos fejlesztésével optimálisabb energiateljesítményt érjünk el. 
 


2.2. A vezetőség felelősségi köre
2.2.1 Vezetői támogatás és elkötelezettség Az ISO 50001 szabvány szerint: a vezetőség felé támasztott elvárás, hogy bizonyítsa elkötelezettségét az energiairányítási rendszer támogatása és folyamatos fejlesztése iránt. (4.2.1 pont)
Az általános támogatás mellett a felső vezetés feladata, hogy biztosítsa az EIR hatékony működtetéséhez szükséges erőforrásokat, úgy, mint idő, személyi állomány, pénzügyi és anyagi háttér, stb. A vezetőség elkötelezettsége kulcsfontosságú az EIR eredményes működtetése szempontjából. Ezt a teljes szervezet számára egyértelművé kell tenni és szükséges kommunikálni minden munkavállaló felé, hogy biztos és aktív részvétellel igazodjanak az EIR rendszeréhez.  Az EIR sikeres bevezetésének főbb tényezői: 

• Vezetői támogatás;
• Megfelelő erőforrások; és 
• A vezetőség elkötelezettsége.
 
Az EIR hatékony működtetése érdekében a felső vezetésnek ki kell jelölnie egy vezetőségi képviselőt és jóvá kell hagynia egy energiairányítási csapat felállítását. A vezetőség képviselője felelős az EIR működése során felmerülő összes tényező kezeléséért. A képviselőnek megfelelő hatáskörrel, szakértelemmel és erőforrásokkal kell rendelkeznie az EIR hatékony működésének biztosításához. Az energiairányítási csapat felelősségi köre az energiairányításra vonatkozó döntéseknek megfelelő tevékenységek, előírások bevezetésére terjed ki. Az energiairányítási csapat felállítása, méretének meghatározása a szervezet méretének, komplexitásának figyelembe vételével történik.