Az ISO 50001 szabvány bemutatása

A szabvány összesen 4 fő fejezetből áll: 1. Alkalmazási terület 2. Rendelkezési hivatkozások 3. Szakkifejezések és meghatározásuk 4. Az energiairányítási rendszer követelményei 
 Ezek - de főként a számunkra legfontosabb, 4. fejezet - számos alpontra vannak felosztva. A 4. fejezet alpontjai azok, amelyek tulajdonképpen a követelményeket tartalmazzák. 

A követelmények általánosak, éppen ezért minden szervezetre alkalmazhatóak, függetlenül annak méretétől, típusától vagy a termék/szolgáltatás fajtájától. Az ISO 50001 szabvány meghatározása szerint az energia különböző formákban jelenhet meg, úgy, mint elektromosság, fűtőanyagok, gőz, hő, sűrített levegő, továbbá beszélhetünk megújuló energiaforrásokról, illetve azok beszerzéséről, tárolásáról, kezeléséről, felhasználásukról különféle berendezésekben vagy folyamatok során, emellett a szabvány kitér az energia-visszanyerés lehetőségeire is. Az energiairányítási rendszerek (EIR) alkalmazásának elsődleges célja, hogy javítsák, optimalizálják a vállalkozások energiateljesítményét, ide értve azok energiafelhasználását, energiahatékonyságát és energia-fogyasztását szisztematikus megközelítés révén. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO- ) által felállított további irányítási rendszerszabványokhoz hasonlóan az energiateljesítmény folyamatos javítását célzó ISO 50001 is a PDCA-ciklus elvére támaszkodik. Ezen ciklus főbb elemeinek kapcsolódását az alábbiakban részletezzük.
 
Az energiairányítási rendszer főbb elemei című fejezet az ISO 50001 szabvány által támasztott alapkövetelményeket taglalja, s ezáltal segítséget nyújt a felhasználónak ezen irányelvek szisztematikus alkalmazásához. A szabvány "A" mellékletében található önértékelő kérdőív segítségével felmérhetőek a szervezet hiányosságai, illetve felkészültsége az ISO 50001 szabvány alkalmazására. 
 


Kompatibilitás egyéb irányítási szabványokkal 

Az ISO 50001 szabványt egyéb nemzetközileg elismert irányítási rendszerszabványokkal kompatibilisnek készítették. Az a cél, hogy az irányítási rendszerszabványokat egy integrált rendszerben alkalmazzák az ISO 50001-gyel együtt. 

Jogszabályi megfelelés - ISO szabványok 

Az iparágak gyors fejlődése vevőközpontú irányítási rendszerekké és globális jogszabályok, ide értve a környezetvédelmi, biztonsági és egészségügyi szabályzókat is, mind abba az irányba mozgatják a cégeket, szervezeteket, hogy egy egységes keretrendszerben működjenek, törekedve a jogszabályoknak való megfelelőség elérésére és a folyamatközpontú energiairányítási rendszer fenntartására. Az irányítási rendszerek nem mentesítik a szervezeteket a felelősségvállalástól vagy a jogszabálysértésből adódó feljelentéstől, de csökkentik ezek előfordulását, az energiairányítási rendszer megfelelő és következetes működtetése során. Amennyiben egy szervezet nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, úgy jogilag felelőssé tehető, ha azonban egy szervezet energiairányítási rendszere nem felel meg az ISO 50001-nek, a tanúsítvány megvonható, de nincsen jogi következménye.