MINŐSÉG - TÉNYEZŐK

Már tudjuk, hogy az ISO 9001: 2015 szabvány szerinti irányítási rendszerszabvány nagyobb összhangot kíván teremteni minőségirányítás és az üzleti folyamatok között. Ez a hangsúly, azaz „a szervezet és összefüggéseinek megértése” nem véletlen, hiszen nem lehet élesen elválasztani az „üzleti sikert” a „minőségtől”.
 

Az új minőségirányítási szabvány 4.1. pontja épp arra alapoz, hogy a szervezet „a saját céljaival és stratégiai irányaival összefüggő külső és belső kérdések, valamint azon tényezők azonosítását, amelyek befolyásolják a minőségirányítási rendszer tervezett eredményeinek megvalósításának szervezeti képességét”. Ezt kiegészítendő foglalkozni kell azokkal a befolyásoló tényezőkkel is, amelyek, hatással lehetnek az előre meghatározott QMS eredményekre is.

Nézzünk néhány QMS-t befolyásoló tényezőt:
 

Infrastrukturális Az infrastruktúra elégtelenségei vagy hiányosságai fennakadást okozhatnak a normál működésben.
Gazdasági Költségvetési támogatások csökkenése, elvonása, árbevételek elmaradása, nem tervezhető központi intézkedések,           kamatláb-változások, árfolyam-változások, infláció negatív hatással lehetnek a tervekre.
Jogi és szabályozási A jogszabályok, fenntartói, felügyeleti rendelkezések és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt tevékenységek terjedelmét, az erős jogi szabályozás akár túlzott megkötéseket is előírhat.
Politikai
 
Egy kormányváltás megváltoztathatja a kitűzött célokat. Egy szervezet tevékenysége magára vonhatja a politika érdeklődését vagy nem kívánt politikai reakciót válthat ki.
 
Piaci Versenyhelyzet kialakulása, vevői/szállítói problémák megjelenése negatív hatással lehet a tervekre.
Felelősség vállalási
 
A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol, és a szervezet jogosult kártérítést követelni.
Stratégiai Nem megfelelő stratégia követése. A stratégia elégtelen vagy pontatlan információra épül.
Információs A döntéshozatalhoz nem elegendő információ a szükségesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez.
Üzemeltetési A hatékonysági kritériumok érvényesülése érdekében az üzemeltetés fenntarthatóságának, fejlesztésének igénye (pl. energiatakarékos megoldások keresése). Ha az üzemeltetés nem gazdaságos, jelentős bevételkiesést, vagy többletkiadást idézhet elő.
Kockázat-átviteli Az átadható kockázatok megtartása, illetve azok rossz áron történő átadása.


Tudni kell, hogy mindaz, amit jelen szabvány sugall, sokkal jellemzőbb vezetői hozzáállásra van szükség, mint ahogy a korábbi nagy átlag mutatta: Előre  meg kell határozni és konkrétan. A célokat minden szervezeti szinten létre kell hozni, és biztosítani kell a teljesülésükhöz szükséges feltételeket.