A jó környezetvédelmi politika 7 ismérve

 

Amennyiben szervezetünk Környezetközpontú irányítási rendszerrel (KIR) bír, elengedhetetlen, hogy rendelkezzünk kialakított környezetpolitikával, vagy kötelezettségvállalási nyilatkozattal. Ismerjük meg a helyes környezetvédelmi politika 7 ismérvét!A jó környezetvédelmi politika rendszerint a szabályozás további részeinek irányelveként is szolgál. De mire ügyeljünk, hogy így legyen? Ismerjük meg a helyes környezetvédelmi politika 7 ismérvét!
1. Szervezettre szabott


A környezetvédelmi politikának mindig meg kell felelnie az adott cég tevékenységi körének, termékei és szolgáltatásai jellegének, illetve az azokhoz kapcsolódó környezetvédelmi kockázatoknak és lehetőségeknek. Fontos, hogy csak olyan célkitűzéseket vállaljunk, melyeknek valóban meg tudunk felelni! Egy cég tevékenységi köreitől nagymértékben függ, hogy hogyan tehet minél hatékonyabban környezetükért. Ne csupán azért vállald a KIR bevezetését, hogy jó színben tüntesd fel vállalatod partnereid előtt! Vállalj valós célokat, melyek egyaránt segítik szervezeted hatékonyságának növelését, megítélésének javítását és mindeközben egy szebb jövőt építenek.
2. Elkötelezett

A környezetszennyezés megelőzésére és a környezettudatos működés fejlesztésére irányuló elkötelezettséget a környezetvédelmi politikában kell lefektetni. Ez a dokumentum, gyakorlatilag sorvezetőt kínál a teljes irányítási rendszerhez, egyúttal segít abban, hogy akár külső partnerek is átláthassák a szervezet által tett vállalásokat, anélkül, hogy a szabályozások részleteibe látnának bele.3.Előírásoknak megfelelő


A jogi és egyéb előírásoknak való megfelelés minden szabályozás alapja. Az ezeknek való elégtétel iránt éppúgy elkötelezettséget kell vállalni, mint a folyamatos ellenőrzés és fejlesztés iránt. A jogi előírásoknak való megfelelés szándékát szintén a környezetirányítási politikának kell tartalmaznia.4. Célokat fogalmaz meg


A kilátásba helyezett környezetvédelmi célok meghatározása sarkalatos pontja a környezetpolitikának. Gyakorlatilag a meghatározott célok mutatják, hogy környezetet védő és óvó intézkedések kerülnek bevezetésre, vagy csupán jobb színben szeretne feltűnni a cég irányítási politikájával, valós elkötelezettség nélkül. Fontos továbbá, hogy a meghatározott célok ne akadályozzák a cég mindennapi tevékenységét, ezáltal hosszútávon útjába állva a rendelkezések betartásának, a szabályozások elfogadtatásának és folyamatos fejlesztésének.5. Dokumentált


A környezetpolitika bevezetése, dokumentálása, fenntartása és megvalósulásának folyamatos felülvizsgálata nélkül, nem beszélhetünk Környezetközpontú irányítási rendszerről. A rendelkezéseket kísérő és azok betartását ellenőrző dokumentációknak nem szabad azonban megnehezítenie a folyamatok betartását, kerüljük a fölösleges, kettőzött dokumentációkat. Egy egyszerűen vezethető dokumentáció azonban elengedhetetlen a megvalósulás ellenőrzésére, a fejlesztésekhez szükséges mérések alapjának megteremtésére.6. Bemutatott


A környezetpolitikát minél nagyobb körben kell elérhetővé tennünk, és bemutatnunk. A szervezet alkalmazottainak és partnereinek egyaránt ismernie kell a közös célkitűzéseket, hogy annak megfelelően végezhessék mindennapi munkájukat. Míg azonban ügyfelek esetében például, elegendő lehet a politika elérhetővé tétele, alkalmazottak esetében az anyagokhoz kapcsolódó oktatás és tudásellenőrzés is kritikus és elengedhetetlen része, a bevezetés sikerének.7. Hozzáférhető


Szervezetünk környezetvédelmi politikájának nem csupán belső, de külső felhasználásra is elérhetőnek kell lennie. Partnereink, ügyfeleink számára is fontos, hogy politikánk könnyedén hozzáférhető legyen számukra, így lehetőséget teremtve annak áttekintésére. A dokumentum készítésekor is fontos, hogy figyelembe vegyük, célközönségünk a környezetpolitika megfogalmazásakor sokkal tágabb, mint az egyes részfolyamatok, szabályozások esetén. Fogalmazzunk egyértelműen, érthetően és kerüljük, a fölöslegesen semmitmondó, vagy túlrészletező elemeket!Cikket írta:
Eriksson Zsófia
Framework hungary Kft.