IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA

 

 

 

Bármely irányítási szabványról legyen szó, a követelmények bevezetése, a rendszer kialakítása, és a nemzetközi ISO tanúsítvány megszerzésre való felkészítés -átfogóan- az alábbi lépések mentén történik. (Persze az egyes irányítási rendszerekre külön-külön is mélyebben kell értelmezni ezeket a lépéseket.)

 

HELYZETFELMÉRÉS

Ez egy helyszíni átvilágítás, amelynek az a célja, hogy megnézzük a cég aktuális működését az alkalmazni kívánt szabvány követelményeinek tükrében. A felmérés kiterjed a meglévő dokumentációs rendszerre, a beszerzési folyamatokra, a cég működésére, szabályozottságának különböző területeire és szintjeire. A kapott információk alapján már konkrétan megfogalmazhatók az irányítási rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok és prioritások. Pontosan megtervezhető a kialakítás menete, a munkába bevonható kollégák és határidők meghatározásával.

 

VEZETÉS TÁJÉKOZTATÁSA

Az irányítási rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatási program első lépcsőfoka a vezetőség tájékoztatása a rendszer megismeréséhez. Itt a vezetők megismerhetik a szabványt, követelményeit és a rendszer kialakításának menetét.

 

SZABÁLYOZÁSOK KIALAKÍTÁSA

A szükséges szabályzatokat, kézikönyvet és folyamatleírásokat a szabvány követelményeihez illeszkedően kell elkészíteni. Ehhez cége segédleteket kap, illetve a szorosabb konzultációkkal gyorsabban és eredményesebben összefoglalhatók a szakmai, üzleti és irányítási kérdések. A szabályozások kialakításában figyelembe kell venni a cég jelenlegi munkagyakorlatát, meglévő szabályozáskörnyezetét, belső előírásait abból a szempontból is, hogy azok nem ellentétesek a szabvány által megfogalmazott követelményekkel. Nem csak a működési szabályozások fontosak, hiszen meg kell határozni azt az irányt is, amit a rendszer bevezetésével el kíván érni, és ezt konkrét tervre, célokra kell lebontani.

 

RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS PRÓBAMŰKÖDÉS

Az irányítási rendszer kialakításához, bevezetéséhez és működtetéséhez kapcsolódó általános képzés szükséges cége minden munkatársa számára:

 

• minőség, és irányítás szerepe a napi munkavégzés során,
• a dokumentumok szerepe, használata a napi munkavégzés során,
• a folyamatleírások bevezetése, működése, betartásuk, és azok felülvizsgálata,
• a belső folyamatok működésének igazolása és dokumentálása,
• a dolgozói felelősségek az irányítási rendszer működése során

 

A próbaműködés során az elkészített szabályzatokban rögzített folyamatok betartását kell ellenőrizni és megtenni a szükséges korrekciókat a működés és a dokumentumok harmonizációjára vonatkozóan. A bevezetési szakaszban kiemelt feladat a dokumentum és a belső működés akadálytalan működésének megteremtése, amely a vezetés számára a könnyű ellenőrizhetőséget eredményezi folyamat- és feladat oldalról egyaránt. Ennek az időszaknak a lezárása során meg kell győződnünk arról is, hogy a megfogalmazott szabályozások milyen mértékben elégítik ki a szabvány és saját elvárásaink követelményeit, ily módon lemérhető a végzett munka, illetve annak eredménye. A bevezetett szabályozások működőképességét cége belső audit során vizsgálja és minősíti. Tapasztalataikat és megjegyzéseiket helyzetértékelő anyagban foglalják össze és a vezetőség felé prezentálják. Ezt követi annak a cselekvési programnak az összeállítása, amely során a jelzett hiányosságokkal összhangban megkezdődik a felkészülés a független tanúsító auditra. A "próbaműködés" alatt a folyamatos szakértői jelenléttel biztosíthatjuk a problémák gyors, szakszerű megoldását.

 

TANÚSÍTÁSI AUDIT

Ez az irányítási rendszer független szervezet által történő auditálása, amely nem kötelező előírása a szabványoknak, mégis sokat veszíthetünk, ha ez nincs. A kialakított irányítási rendszer nemzetközi minősítő szervezet által történő tanúsítására, a rendszer önálló működését követően kerülhet sor. Az irányítási rendszerauditokról bővebben itt olvashatsz.